Těší mě váš zájem a chci, abyste se na mém webu cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí je pro mne důležitou věcí. Osobní údaje, které jsou získávány při vaší návštěvě těchto stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje je zaznamenávají, pouze pokud nám je poskytnete z vlastní vůle, tj. při registraci, u ankety nebo realizaci smluv.

Právo na informace

Na vyžádání vám Mgr. Hana Šmídová podle možnosti co nejdříve a písemně odpoví, zda a jaké informace o vás zaznamenává. Pokud by zaznamenané informace byly nesprávné,  navzdory naší snaze o správnout a aktuálnost, na požádání je opravíme.


Bezpečnost a použití osobních údajů

Hana Šmídová přijímá taková opatření, aby uvedené údaje byly chráneny proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Osobní údaje jsou používány pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, ankety  a marketingové účely týkající se služeb a produktů Hany Šmídové, a to jen v potřebném rozsahu. Naši spolupracovníci jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše osobní údaje používáme, abychom vás mohli informovat o našich službách, produktech, nebo také zjistit váš názor na ně. Vaše údaje můžeme na vyžádání zablokovat. U e-mailové komunikace se můžete kdykoli odhlásit z odběru, a to kliknutím na odhlašovací link, který je v každém e-mailu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Mgr. Hana Šmídová se zavazuje repektovat důvěrný charakter vaši osobních a firemních údajů. Používáme je k informování o našich službách a produktech, k anketám ke službám a produktům, k realizaci obchodu, u nezbytných účetních operací, vystavování faktur, identifikací vašich plateb a pro komunikaci s vámi. Vaše osovní data a údaje o nákupech jsou bezpečně uloženy a nejsou poskytovány třetím stranám.
Vyplněním webového formuláře souhlasí registrovaný se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Mgr. Hany Šmídové, sídlem Poštovní 6, Příbram - Zdaboř, IČ 86986350, jakožto správce a s jejich následným zpracování prostřednictvím zpracovatelepro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických ptřestředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Registrovaný uděluje zároveň souhlas Mgr. Haně Šmídové k zasílání informací o připravovaných akcích, službách a produktech.