Každý v sobě neseme svou vnitřní ženu a vnitřního muže, tedy naši jinovou a jangovou část (o vnitřní ženě podrobněji v článku Uzdravení ženství - Tři ženy v nás). Tyto části v sobě mají jak muži, tak ženy. Prvním a hlavním pravzorem pro mužskou a ženskou energii jsou nám rodiče. Pokud je některý z rodičů nepřítomný nebo nedostupný (fyzicky nebo emocionálně), pak nám vzory těchto energií chybí a rozvíjejí se jen částečně. Pro ženu je prioritní být propojena se svou ženskou částí. Vnitřní žena, naše jinová část,  je spojena s něhou, láskou jemností, vášní, citem, péčí o druhé, s tvořivostí, intuicí, pochopením, s vnitřní pradávnou moudrostí. Je pro ni přirozené tvořit vztahy, soudržnost, spolupráci, plynout v čase, propojovat procesy, věci i lidi. Mužská, jangová energie, se vyznačuje rychlostí, silou, akcí, potřebou vyniknout, být první, nejlepší, bojovat, útočit, chránit, získat moc, vliv, úspěch, využít analytického myšlení. Zaměřuje se na celek (ženská energie zvládá detaily), na akce typu začátek - konec, v tom je podstata lovu, sportovního utkání apod. (oproti ženskému plynutí a nekonečnému prolínání se jedno v druhé, viz početí, porod péče o dítě) atd.

V kurzu automatickou kresbou a meditacemi můžete nahlédnout, v jakém vztahu je vaše vnitřní žena s vnitřním mužem. Využijeme pro to archetypy tří planet.

První z nich je Slunce. Představu je Muže - dárce života. Kde je slunce, tam je život. "Kam chodí slunce, tam nechodí lékař." Slunce můžeme vnímat jako otcovskou energii, jako muže-manžela (den), Lunu jako mateřskou (noc). Zlatá barva slunce byla výsadou králů a panovníků - symbolizuje moc, sílu, odvahu, důstojnost, ušlechtilost, zodpovědnost, důvěryhodnost, silnou vůli, ego.

Dalším archetypem mužské energie je Mars, energie "ohně a meče". Jeho ohnivá energie představuje sílu, boj, útočnost, ale i vášeň, sexualitu, plodnost, nespoutanou vůli. Mars vyzařuje sebevědomí, podmanivost, charisma. je silný, zdatný, výkonný, což mu umožnuje být hrdinou, vůdcem i výborným milovníkem. Marsovská energie k sobě vábí Venuši.

Třetím vnitřním archetypem  je Merkur. Ten symbolizuje intelekt, pružné myšlení, duchovní činnosti. Je činorodý díky schopnosti využít své myšlenkové procesy, intelekt a komunikaci. Důvtip, obratnost v komunikaci, schopnost slovně vyjádřit  myšlenky a plány, diplomacie i mazanost, zaměřenost na cíl skrze slova a intelekt, i to je marsovská energie. Zároveň můžeme tento archetyp považovat za jakési přemostění mezi mužskou a ženskou energií.

Co vás tedy na kurzu čeká?

Nakreslíte si aktuální obrázky vašich vnitřních žen - Venuše, Luny a Lilith - a zároveň postupně přes meditace a automatickou kresbu vytvoříte obrázky svých tří vnitřních mužů, zharmonizujete a propojíte do jednoho obrázku. V závěru kurzu se ve svém kruhu podíváte na to, v jakém vztahu jsou vaše tři ženy s vaším vnitřním mužem. A tak, jak bude dovoleno, projdete procesem zvědomení (uvidět, ucítit) a přijetí. Každá takovým tempem, intenzitou a tak daleko, nakolik to bude momentálně s vámi v souladu.

Vnitřní muž je spojen s výkonem, profesí, prací, výdejem energie. Tvoří i naše příležitosti. Úspěch v práci je zároveň určen vztahem k matce (Luna). A tak vyrovnáním ženské a mužské energie může dojít k uvolnění či posunu ve vaší pracovní oblasti.

Na vztahové rovině se vyrovnání mužské a ženské energie projeví nejprve ve vztahu sama k sobě a přeneseně potom i do dalších vztahů. Být si vědoma sama sebe, stát při sobě, pečovat o sebe - abych teprve potom mohla totéž nabídnout ostatním. Zároveň si lépe začnete uvědomovat, kdy jste v ženské energii a kdy v mužské,  a jak je využívat podle situace.

Kurz navazuje na kurz Tři ženy v nás, je tedy určen pouze absolventům kurzu Uzdravení ženství - Tři ženy v nás.

 

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů

Přihlášky, dotazy, nápady či připomínky posílejte na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo volejte 737121258.

Těším se na setkání :-)