Určitě jste zaznamenali, že se v poslední době "cosi zásadního" mění. Něco, co se promítá do našeho každodenního bytí, žití, fungování. Složitě se to označuje jako změna paradigmatu. Převedeno do běžné mluvy - věci a energie začínají fungovat jinak. Vy sami cítíte, že fungujete "nějak jinak" nebo že potřebujete začít "žít jinak".  Děje se do už nějakou dobu, u každého z vás se to může projevovat jako čerstvá věc, nebo jako něco, co už začalo dříve.

Jak se tato změna projevuje?


Máte zvýšenou potřebu dělat věci smysluplné, užitečné (začíná váznout dělat věci "automaticky" nebo ve stylu "tak se to dělalo vždycky").
Vaše tělo vyžaduje jiný rytmus odpočinku a aktivity (už nejde přepínat se donekonečna, víc si člověk všímá potřeb těla: kdy jíst, pít, kdy odpočívat, kdy spát, kdy něco dělat).
Může se vám měnit jídelníček, někdy i výrazně - to, co tělo dosud umělo strávit, najednou nejde. Mění se skladba stravy. U někoho jde ruku v ruce změna šatníku, příklon k přírodním materiálům aj.
Čím dál víc vnímáte svoje "vyšší vedení", hlas vaší moudré duše, intuice, božské části ve vás - pro někoho se toto objeví nově, u někoho tato již otevřená schopnost mohla ještě zesílit, stát se jasnější.
Začínáte zjednodušovat. V nejrůznějších oblastech. Na složité, komplikované či nepřehledné věci, činnosti, komunikace jako by už nebyl čas a chuť. Duše vás zkrátka vede k tomu, co s ní REZONUJE.
• Jste citliví na manipulaci, ať mentální či citovou, zjevnou i skrytou, dovedete ji zachytit a vnímáte, že toto už nechcete mít v životě.
Jdete víc a víc do souladu sami se sebou, máte potřebu být sami k sobě více pravdiví - vnímat, co SKUTEČNĚ cítíte, co potřebujete, kdy vám něco prospívá či nikoli.
Máte potřebu podpořit svou sebedůvěru, sebelásku, sebepřijetí, sebeocenění - jinými slovy "plně stát sami při sobě". Mít víc a víc v souladu to, co myslíte - děláte - i cítíte.
To souvisí i s osobními hranicemi - zjišťujete, jak si nastavit osobní hranice, jak je udělat čitelné pro okolí a jak je udržovat funkční, v lásce a v souladu, nikoli k boji.
Schopnost říct NE můžete vnímat jako projev sebelásky a nastavení svých hranic, nikoli jako akt sobectví a nepřátelství - mění se úhel pohledu.
Rozpoznáváte, kdy jste ve své síle a vnímáte, že pocit viny a strachu mohou aktivovat úroveň Oběti v nás. Cítíte, že čím dál častěji je pro vás zdravé, příjemné a potřebné pobývat v úrovni Tvůrce. Tedy ve stavu bytí, kdy místo "musím, nesmím, měla bych, co kdyby oni...., co kdyby pak...." jednáte skrze "rozhoduji se, dovoluji si, vybírám si to a to, a tím si tvořím v souladu se sebou".
Vnímáte nebo začínáte vnímat, že "všichni jsme jedno". Jen každý právě v jiné etapě naší lidské cesty. A tak není potřeba nikoho posuzovat, odsuzovat, kritizovat, neboť druzí jsou třeba tam, kde jste (chápáním, cítěním, duchovním vnímáním) byli vy sami někdy před pěti, deseti, dvaceti lety nebo možná ještě dřív, a tam, kde jsou "šikovní tvůrci", můžete být klidně zítra, za týden či za rok i vy.
Můžete cítit, že silně vzrůstá potřeba chodit do přírody, dělat věci rukama, být v kontaktu s příteli, užívat si zázemí domova - jinými slovy: žít o něco víc v hmotě. Poslední roky se velmi otevřel energetický prostor k tomu, aby naše vědomí mohlo růst, doslova vylítnout nahoru. Bylo poměrně snadné rozvíjet "nehmotné", mimosmyslové schopnosti. A nyní sílí potřeba toto obojí vyvažovat, vyrovnávat.
Víc a víc vás vtahuje bytí Tady a Teď. Ne že by člověk nic neplánoval ani nevzpomínal, jen se častěji umíme (nebo máte potřebu a učíme se to) propojovat s tím, co právě prožíváme v Přítomnosti.

Poznáváte se v něčem? Možná máte i jiné postřehy, zkušenosti k těmto procesům. Na kurzu bude užitečné toto sdílet.

Astrologové tuto dobu nazývají přechodem z Věku Ryb (žití z pozic Oběť - Útočník - Zachránce) do Věku Vodnáře (žití z roviny Tvůrce).

Pokud vás láká sdílet, prožít, nahlédnout v meditacích, kreslit a tvořit v těchto nových energiích, jste vítání v novém kurzu.