Jeden velký papír bude jedno Vaše veliké zrcadlo života.

Skrze intuitivní zakreslení různých prvků získáte jednotlivé vhledy do životních etap, využijeme silová místa k posílení momentálních procesů, můžeme přenastavit nynější „problémová“ (či spíše učební) témata. Kresbu „řeky života“ znáte někteří již ze vztahového kurzu AK III. Tady ji využijeme ve větší šíři – jako momentální i zpětnou kresbu, i ve výhledové variantě.

Součástí zrcadla je i kresba životních rolí a možnost vytěžit z nich sílu a zdroje pro nynější dny, pochopení osob v našem životě, k čemu nám dopomohly. Využijeme časovou osu, kresbu životní energie a kresbu nejdůležitějších změn ve fyzičnu a psychice v průběhu života (trochu jinak, než někteří znáte z kurzu AK IV.), a to v souvislosti s jednotlivými etapami života. Krásně čitelné a jasné, někdy až úsměvné jsou souvislosti zakreslené do systému pakua podle feng shui. Záleží na barvách, intenzitě, tahu, směru, místu apod., kam se Vám informace zakreslí.

V kresbě najdete své talenty, silné stránky, nové příležitosti, pravděpodobně pochopíte své ustálené "spouštěče" některých situací a událostí a vzájemné souvislosti mezi vztahy, životní energií, emocemi, zdravím a Vašimi činnostmi. Často ze zakreslí i to, co je pro Vás otevřeno jako další životní etapa.

 Mnohem lépe tak uvidíte, co se komu v životě zrcadlí a propojuje a skrze koho atd. Totiž – intuitivním zakreslením takových informací  přesunete vše podvědomé do plného věmoní, a tím už se souvislosti a vlivy začínají čistit a přeskládávat, asi jako když rozložíte chybně složené puzzle a poskládáte jej znovu a správně – v této obnovené podobě se informace opět zanoří do podvědomí a působí na nás odsud úplně jiným způsobem, tím prospěšným.

 

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů