AUTOMATICKÉ PÍSMO neboli CHANNELING

je způsob, jak získat informace skrze své Vyšší Já prostřednictvím osobního duchovního průvodce. Stejně jako automatická kresba vzniká spontánně, i automatické písmo vzniká samovolně, bez naší vůle či snahy. Stačí se spojit se svým duchovním průvodcem a naslouchat poselstvím.

Automatické písmo používám asi dva roky. Přišlo vzápětí poté, co se mi v kresbě i v životě začali objevovat duchovní průvodci. První moje zkušenost se vzkazem byl velmi intenzivní zážitek - meditovala jsem na jednom svém oblíbeném místě na Svaté Hoře u nás nad Příbramí, když v tom jsem začala slyšet zprávy, poselství k otázkám, které jsem našila v srdci. Obvykle jsem takové odpovědi dostávala už dřív, v podobě slova nebo krátkých vzkazů. Tentokrát však poselství bylo jiné - další a další věty, až mi kmitlo hlavou "To si nebudu pamatovat..." a popadla jsem papír a honem zapisovala proud informací.

Od té doby vím, že ke mně vzkazy automatickým písmem plynou, kdykoli o to požádám a dostanu svolení. vzkazy chodí k obrázkům duchovních průvodců, nebo i samostatně.

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů

Je možné domluvit si individuální kurz - o tom v sekci Individuální kurzy.

Obsah kurzu najdete v sekci Kurzy a jejich obsah.