Automatická kresba

Kurzy automatické kresby vám otevřou skryté schopnosti, cestu ke zdraví a sebevědomí a nový pohled na svět.
Schopnost automatické kresby máme všichni ukrytu v sobě - jde jen o to, najít k ní cestu, otevřít správná dvířka.
Na kurzech v sobě objevíte dosud utajené schopnosti,  odnesete si svůj (mnozí první) automatický léčivý obrázek a nevšední zážitek. A také potkáte podobně naladěné lidi, jako jste sami.
 
Po zkušenostech z minulých kurzů vím, že automatické obrázky umí vytvořit opravdu každý .
Ve fotogalerii je několik prvních obrázků, které vytvořili účastníci kurzů přímo na místě nebo krátce po kurzu. Mezi nimi najdete i některé mé obrázky (jsou označené iniciálou HŠ).
 
Kurzy AK I. - V. organizuji jednodenní o víkendu, pro menší skupinky lidí (5 - 18 osob). 
Po absolvování úvodního kurzu můžete přijít  na pokračovací kurzy, na pořadí (tj. čísle kurzu) nezáleží. Můžete přijít na všechny, nebo si vybrat jen některé.

AK I. - úvodní kurz

meditace, uvolnění, sestup do hladiny alfa
vedení tužky, spojení s automatickou kresbou
uvolňovací kresba, čištění emocionálních bloků
pocitová kresba
kresba energetických léčivých a harmonizačních obrázků
 
V úvodním kurzu pro začátečníky se naučíte, jak v sobě schopnost AK probudit,  vnímat impuls v ruce, který vede tužku, spojit se svým podvědomím, pročistit své energie pomocí uvolňovací kresby, abyste poté mohli tvořit kouzelné harmonizační či léčivé obrázky. Až porovnáte své první čáry na papíře s posledním výtvorem na konci kurzu, budete (stejně jako i  já pokaždé;-) ) v úžasu a nadšení z toho, co ve vás dřímalo, aniž jste to tušili !

AK II. -  Čakrová kresba

 meditační kresba, pocitové obrázky
základní informace o čakrovém systému
kresba čaker (fyzické tělo)
harmonizace kresby čaker
návratná čakrovová kresba
možnosti harmonizace a čištění čakrového systému
čakrové energetické obrázky
základy aurogramu, současná a návratná kresba

AK III. - Vztahy

vztahové meditace (odpuštění, zodpovědnost, ochrana aj.) a meditační kresba
obrázek mé duše, situační obrázek, přitahovací kresba
partnerská energetická kresba
vztahová čakrová diagnostika, harmonizace
řeka života - náhled vývoje vztahu
vztahová "kytička"
jinové a jangové energie muže a ženy
vztahový Baumtest
možnosti harmonizace a změny vztahu
energetický vztahový obrázek

AK IV. - Diagnostická a testovací kresba

testovací procentuální kresba
práce s tabulkou vitamínů a minerálů
odpovědi ano/ne
hledání ztracených předmětů
testování příznivých a nepříznivých zón
testovací kresba pro sebe a pro jiné
harmonizační kresba
diagnostická zdravotní kresba a její možnosti  
možnosti harmonizace zdravotního stavu
testovací kresba - alternativní terapie jako součást léčby(např. EFT, kineziologie, rodinné konstelace, regresní terapie, terapie RUŠ, hypnoterapie, energetická harmonizace aj.)
časová osa v automatické kresbě

Po absolvování alespoň 3 libovolných kurzů AK obdržíte certifikát.

Automatické písmo (Channeling)

naladění do automatického proudu
očistné, sebepoznávací a napojovací meditace
pročištění informačního kanálu (písmem i kresbou)
rozdíl mezi intuitivním a automatickým písmem
spojení s osobními duchovními průvodci, vzkazy
propojení automatické kresby a písma
kvadrant života
roční a měsíční témata channelingem aj.
cyklické či párové vzkazy pro druhé
časté otázky k automartickému psaní

Automatická kresba a feng shui

Říkáte si: „Jak to spolu souvisí?“  
Úplně přirozeně.

Automatická kresba pracuje s energií – umí energii zakreslit (vyhledat, učit charakter, podobu, tendence) a také energii pročistit nebo posílit, propojit, nasměrovat apod., jinými slovy: dává velkou příležitost vytvořit soulad.  Feng shui je učení o energii, prostoru a harmonii. A tak můžete obojí snadno a elegantně propojit.

Na kurzu se naučíte, jak využít automatickou kresbu pro vyladění prostoru, sebe a svého záměru a svého života. Tvary, barvy, meditace, vlastní kresba a odpovědi na otázky – to vše vás posune na vaší cestě.

Kurz je určen začátečníkům i těm, kdo už automatickou kresbu používají.
Pro další souvislosti doporučuji kurzy Splněná přání a Automatická kresba.

Tělové svíce I.

 • Indikace a kontraindikace
 • použití na energetických bodech a  v místě potíží
 • mentální práce se svící - jak zesílit účinky
 • využití klasických přírodních svící
 • čistění a harmonizace čaker  čakrovými svícemi
 • použití archandělských, osobních a jiných aktivovaných svící
 • použití archandělských MAXI svící
 • svíce u dětí, těhotných, u zvířat

Absolventi obdrží certifikát I.

Tělové svíce II.

 • zkušenosti a poznatky z praxe po I. kurzu
 • reflexní body a meridiánové body pro svíčkování
 • použití esenciálních olejů u svící + aplikace olejů od různých výrobců
 • bylinky a čaje v kombinaci se svícemi
 • čištění prostoru MAXI svící
 • svíčkování na dálku a v zastoupení + Váš osobní dálkový symbol
 • využití automatické kresby u svíčkování - jednoduchý návod na souběžné čištění
 • karmické svíce a body pro uvolnění karmických bloků
 • tělové svíce k odstranění potíží uší - mapa bodů okolo ucha aj.
 • specifika ušních svící

Absolventi obdrží certifikát II.

Kyvadlo

 • Jak vybrat správné kyvadlo pro sebe
 • Vlastní řeč Vašeho kyvadla – jak se domluvit
 • Práce s tabulkami
 • Testování bez tabulek
 • Tvorba vlastních tabulek
 • Testování pro sebe a druhé, souhlas k testování
 • Odpovědi ano/ne a odpovědi v procentech
 • Měření energie v místnosti, bytu (zóny)
 • Měření energie u lidí: životní energie, energie těla, orgánů – oslabená či problémová místa, měření čaker aj. a porovnání s testováním automatickou kresbou
 • Praktické testování – vhodné potraviny, volba školy či práce, volba alternativních postupů (jaké se pro Vás hodí) a mnoho jiného
 • Etické zásady pro práci s kyvadlem
 • Základní pravidla u práce s kyvadlem (čas, místo, dotazy, pomůcky apod.

Kyvadlo, intenzívní minikurz  

Máte raději menší, komorní setkání než větší skupinu? Nevyhovují víkendové termíny? Uvítáte intenzivnější výuku v kratším čase a levněji? Pak vám bude vyhovovat páteční intenzívní kurz.  V malé skupince se Vám budu věnovat podle individuálních potřeb. Vyzkoušíte si všechny postupy jako v celodenním kurz. Naučíte se testovat odpovědi v procentech, odpovědi ano – ne, vybrat vhodnou volbu z několika možností (např. školu,  čaj, místo apod.), určit počet (dnů, dávkování, množství tekutin pro vás za den apod.), vyhledat příznivou a nepříznivou zónu v prostoru, otestovat čakry, oslabená místa na těle a mnoho dalšího. Součástí kurzu je i energetická harmonizace pro práci s kyvadle, a to pomocí metody EFT – takže můžete úplně vypustit obavy „co když mi to nepůjde", protože půjde.  :)

Harmonizace emocí I. - EFT

 • stručné vysvětlení principu EFT
 • praktické postupy, jak začít i rozvíjet EFT
 • jak najít hlavní téma a optimálně sestavit větu k ťukání
 • co dělat, když máte pocit, že vám EFT "nefunguje"
 • zákona rezonance - aneb proč dokonalá afirmace nestačí
 • jak využít sílu a vliv našich emocí v náš prospěch
 • jak čistit fyzické potíže
 • jak čistit emoční, psychickou zátěž
 • jaké zkratky v EFT použít
 • uvolněná přátelská atmosféra, leckdy i smích a skoro vždycky úžas
 • individuální přístup v malé skupince
 • možnost oťukat si některé vaše téma přímo na kurzu
 • bonus: odblokování závislosti na čokoládě, brambůrkách či jiných "nezbytných dobrotách" - vzorky s sebou

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí I."

Harmonizace emocí II. - EFT

 • zkušenosti s EFT, náměty, postřehy
 • práce s EFT v zastoupení
 • EFT na dálku
 • EFT pro děti
 • mentální pracovna - zásady používání
 • EFT a metoda Funkční princip
 • EFT a Sedona metoda
 • základy Faster EFT
 • využití automatické kresby pro EFT

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí II."

Andělský seminář

 • jak vnímat anděly a jak se s nimi spojit
 • s čím nám mohou pomoci
 • různé formy komunikace
 • andělské písmo
 • automatická kresba v andělských energiích
 • meditace s archanděly, léčení a kresba
 • archandělské svíčky - co nám říkají, jak mohou pomoci
 • osobní duchovní průvodci
 • andělské karty a vzkazy

Zrcadlo života I.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - klíč ke čtení "zrcadla"
 • řeka života - události a osoby v časové ose
 • naše silné stránky, dispozice, zdrojové události
 • propojení "bezpečné zóny" a rolí v životě
 • zvláštnní znaky v kresbě zrcadla
 • otisk energií v časové ose
 • barvy v "zrcadle života" a jak jim rozumět
 • emoce, zdraví, události v symbióze - co přinesly

Zrcadlo života II.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - téma dne
 • klíč k souvislostem nynějších událostí v pakua
 • symbolika polí pauka v zrcadle života
 • zvířata jako zrcadlo
 • strom předků
 • zděděný "poklad předků"
 • 6 oken - my a vztahy

Kvantová pastelka aneb Splněná přání

- kurz volně navazuje na AK, znalost AK není podmínkou
V tomto novém kurzu propojíte své vizualizace v meditacích s automatickou kresbou, postupy EFT, s kvantovou vlnou a základními pravidly pro aktivaci přání. Základem přání je práce se záměrem, s vaší osobní vibrací (kvantovým polem), s emočním nastavením. Ukážeme si, jak funguje vědomé i nevědomé objednávání a jak využít vibrační pole tvořivým způsobem.Vyzkoušíte si, co dělat, když se přání neplní. Pomocí postupů z EFT nasměrujete své přání do žádoucí emoční polohy a přes automatickou kresbu "zhmotníte" své přání prostřednictvím energií barev, tvorů a svých osobních energií.

Více o kurzu včetně zpětné vazby účastníků zde

Uzdravení ženské rodové linie

Skrze meditace, vizualizace, "duchovní pracovnu" a pomocí automatické kresby se podíváte na to, jaká rodová témata jsou připravena k uzdravení ve vaší ženské rodové linii. Společně projdeme procesy, ve kterých se dá do pohybu narovnání a uzdravení těchto energií. Tam, kde bude potřeba, vás provedu meditací individuálně. Jedná se o niterné procesy - proto se sejdete v menší skupince.

Pro úplnost doporučuji absolvovat i kurz "Uzdravení ženství - Tři ženy v nás" 

Uzdravení ženství - tři ženy v nás

Plná ženská energie, tedy vášeň, nespoutanost i něha, sebedůvěra, přitažlivost, odevzdání se, tvořivost, plynutí, intuitivní vnímavost, zdravé hranice a vnitřní rovnováha, z nás mohou vyzařovat tehdy, pokud máme v souladu své tři vnitřní ženy. Astrologicky jim odpovídají Venuše, Luna a Lilith.

 • Venuše je archetypem mladé ženy - milenky. Má v sobě něhu, laskavost, otevřenost k partnerovi, přináší milostné splynutí na úrovni duše i těla.
 • Luna je archetypem ženy - matky. Je vyživující, pečující, přijímající, chápavá, poskytuje bezpečnou náruč a přijetí.
 • Lilith (Černá Luna) je archetypem Bohyně - Matky i ženy - pokušitelky, svůdnice. Pomáhá nám přijmout "temnou ženskou stránku" - vše, co je ukryté, potlačované, odmítané v souvislosti s naší pudovostí. Lilith je naše nespoutanost, vášeň, tvořivost, divokost, naplnění i prázdnota.

Prostřednictvím meditací a automatické kresby se můžete spojit s každou vaší vnitřní ženou. Zjistíte, jak se v propojení cítíte, kde energie přirozeně plyne a kde stagnuje. Pomocí harmonizačních obrázků, transformačních vět a meditací se dají do pohybu procesy k vyrovnání, přijetí a propojení vašich tří ženských částí.

Uzdravení ženství - tři muži v nás v nás

Kurz navazuje na kurz Tři ženy v nás, je tedy určen pouze absolventům kurzu Uzdravení ženství -. Tři ženy v nás. V kurzu automatickou kresbou a meditacemi můžete nahlédnout, v jakém vztahu je vaše vnitřní žena s vnitřním mužem. Využijeme pro to archetypy tří planet.

 • Slunce. Představu je Muže - dárce života. Kde je slunce, tam je život. "Kam chodí slunce, tam nechodí lékař." Slunce můžeme vnímat jako otcovskou energii, jako muže-manžela (den), Lunu jako mateřskou (noc). Zlatá barva slunce byla výsadou králů a panovníků - symbolizuje moc, sílu, odvahu, důstojnost, ušlechtilost, zodpovědnost, důvěryhodnost, silnou vůli, ego.
 • Mars, energie "ohně a meče". Jeho ohnivá energie představuje sílu, boj, útočnost, ale i vášeň, sexualitu, plodnost, nespoutanou vůli. Mars vyzařuje sebevědomí, podmanivost, charisma. je silný, zdatný, výkonný, což mu umožnuje být hrdinou, vůdcem i výborným milovníkem. Marsovská energie k sobě vábí Venuši.
 • Merkur. Ten symbolizuje intelekt, pružné myšlení, duchovní činnosti. Je činorodý díky schopnosti využít své myšlenkové procesy, intelekt a komunikaci. Důvtip, obratnost v komunikaci, schopnost slovně vyjádřit  myšlenky a plány, diplomacie i mazanost, zaměřenost na cíl skrze slova a intelekt, i to je marsovská energie. Zároveň můžeme tento archetyp považovat za jakési přemostění mezi mužskou a ženskou energií.

Co vás tedy na kurzu Tři muži v nás čeká?

Nakreslíte si aktuální obrázky vašich vnitřních žen - Venuše, Luny a Lilith - a zároveň postupně přes meditace a automatickou kresbu vytvoříte obrázky svých tří vnitřních mužů, zharmonizujete a propojíte do jednoho obrázku. V závěru kurzu se ve svém kruhu podíváte na to, v jakém vztahu jsou vaše tři ženy s vaším vnitřním mužem. 

Uzdravení mužské rodové linie

Tento kurz je určen ženám a navazuje na Uzdravení ženské rodové linie. Se svým rodem jsme spojeni energeticko-informačním kanálem. A tudy k nám přicházejí všechny energie a informace obsažené v našem rodě, ve zkušenostech, myšlenkách, pocitech a životech zkouškách našich předků. Tak, kde je tato energie plynulá, průchozí, kde volně proudí, máme přístup k síle rodu, k jeho podpoře. Mnohdy však tam jsou bloky – strach, křivdy, neodpuštění, zklamání, tajnosti…. Prostřednictvím meditací a automatické kresby, ve spojení s vaším Vyšším já si můžete dané energie zprůchodnit, vyrovnat.

Pro ženu je stěžejní, prvotní mít přístup ke svému ženskému rodu, tedy mít kontakt s matčinou linií rodu, a čerpat od těchto žen podporu, lásku, energii. Zároveň je potřeba mít přístup i k energiím z otcova rodu. – to se potom projevuje zejména v našem partnerské, životě, ale i jinde. Tam, kde je v rodu mužská energie  nevyrovnaná, oslabená, nebo někde úplně chybí, můžeme vnést harmonii skrze meditace, meditační rituály a skrze automatickou kresbu.

Vnitřní dítě

Každý z nás, muži i ženy, uvnitř sebe máme naše vnitřní části, vnitřní ženu („trojjedinou“ – jako Lunu, Venuši a Lilith) a vnitřního muže (archetypy Slunce, Marse a Merkura). S těmi se setkáte na kurzech Tři ženy a Tři muži v nás. Patří k nim ještě naše vnitřní dítě.

Dítě samo o sobě potřebuje pro svůj vývoj tři důležité věci – lásku, přijetí a bezpeči. A potřebuje mít možnost projevovat se dětským způsobem, který je přiměřený jeho věku. Tedy hrát si, smát se, pobíhat, zlobit, objevovat nové – a to vše bezstarostně. Přibližně do deseti let děti, a to už od počátcích prenatálu, děti do sebe doslova nasávají vše, co se kolem nich děje – co kdo říká, co kdo cítí, jaké má kdo hodnoty a názory = pravdy o světě, jak kdo reaguje na lidi, na situace…. Tím „kdo“ jsou hlavně naši rodiče. Dítě přijímá jejich „pravdy“ podvědomě do sebe jako dané vzorce, programy. A tyto programy fungují jako náš podvědomý software, který nás pak v životě řídí, podle kterého fungujeme.

Z „užitečných programů“ čerpáme celý život. Věty jako: „To se ti povedlo – nakreslit, postavit….“, „Běžte si hrát.“, „Vidíš, jak jsi to zvládla sama/zvládl sám (se obléknout např.)“ , „Ty jsi moje milovaná holčička.“ se u dítěte spojí s příjemným pocitem (láskou, přijetím, bezpečím) – a v životě z nich pak čerpáme např. svoji sebedůvěru, pocit volnosti, lásku, tvořivost, odvahu….

Do podvědomí se však zapisují i programy, které nám v dospělosti neslouží, naopak nás omezují, brzdí. V momentě, kdy rodiče reagují chladně, bez lásky, ve vzteku, kdy kladou podmínky nebo příliš velké  nároky, kdy na nás přenášejí cizí nebo nepřiměřenou odpovědnost – tehdy dítě nemůže zareagovat spontánně, přirozeně, dětsky. Když nás rodiče nepodporují a nepřijímají, v dospělosti se to pak projeví třeba tím, že pochybujeme o sobě, o svých snech, schopnostech, o své síle, více se bojíme, neumíme projevit city, přání, nastavit si hranice, nevěříme si. Dítě totiž zaktivuje „obranný program“ – popře samo sebe a udělá ne to, co cítí a chce udělat přirozeně, co je s ním v souladu, ale udělá to, co chce rodič – aby si alespoň tak zachovalo jeho „lásku, přijetí a bezpečí“. Takto vniká přesvědčení „Lásku si musím zasloužit“, „Rodiče musím udělat šťastnými“, „Lepší je lhát, protože když řeknu pravdu, druzí mně zraní/odmítnou.“ , „Já nejsem důležitá, na prvním místě jsou ostatní“, „Nejsem dost dobrý/dobrá“ apod.

V dospělosti pak nastanou situace, které jsou podobné těm z dětství – emocionálně podobné. A my pak reagujeme ne jako dospělý muž nebo dospělá žena, ale jako zraněné dítě. Doslova jsme zaseklí, uvízlí např. ve věku pěti nebo sedmi let. U mnoha lidí vznikne v dětství syndrom „hodné holky“ a „hodného kluka“ – čistě z pudu sebezáchovy. A ve vztazích, v práci, ve zdraví se pak tyto vlivy projevují a brzdí nás.

Jak tedy uzdravit svoje zraněné vnitřní dítě?
Dát mu to, co jsme nedostali a co jsme potřebovali, když jsme byli malí. Lásku, pozornost, přijetí, pocit bezpečí.

Na kurzu se podíváte na to, co vaše vnitřní dítě potřebovalo, ukážeme si, jak se svým vnitřním dítětem komunikovat a jak narovnat a dosytit to, co dosud chybělo. Meditace, automatická kresba a technika EFT jsou k tomu dobrou cestou.

Energie živlů 

Dřevo - oheň- země - kov - voda. Ukážeme si, jak se jednotlivé živly projevují v našich činnostech, v jednání či snech, se kterými emocemi jsou spojené . Rádi se staráte o květiny, přesazujete, okopáváte? Dělá vám dobře procházka u vody mezi kopci nebo pohled na jezero v horách? Baví vás sekat trávník, užíváte si to? Všechny činnosti v kontaktu se živly o vás něco vypovídají. Zajímá vás, jak to máte?

V meditacích uvidíte, jaký vztah máte k jednotlivým živlům, v čem s vámi souzní, kdy vás brzdí a jak s nimi pracovat. Vyzkoušíte si a naučíte se, jak pomocí automatické kresby jednotlivé živly v nás harmonizovat, vyrovnat, uklidnit či podpořit. A v konstelačním (kvantovém) kruhu si postavíte všechny vaše živly tak, aby spolu co nejlépe ladily.

Živly barvou i zvukem

Oheň - Voda - Země - Vzduch. Který typ ve vás převažuje? Který element vám momentálně nejvíc pomáhá a který vám chybí? Podíváme se na tyto souvislosti v meditacích, vytvoříte si čistící i harmonizační obrázky a pomocí postupu, kterému jsem začala říkat "konstelační kresba", si vzájemně vyrovnáte své živly do optimálního poměru. Někdy potřebujeme více energie, síly, odvahy, aktivity (Oheň), jindy větší uvolněnost, nové nápady, kreativitu, zábavu (Vzduch), jindy nám pomůže projevovat emoce, vnímat klid, větší harmonie, pomoc ostatním, nebo schopnost říkat "ne" (Voda), a někomu zase prospěje plánovat, posílit stabilitu, racionalitu, praktičnost (Země).

Bonusem tohoto kurzu je možnost VYLADIT si energie živlů zvukem. Objevila jsem nádherné živlové zvonkohry Koshi. Tělo krásně reaguje na zvuk - uvolněním, rozprouděním příslušné energie. Prospěch z toho mají nejen vaše emoce a celkové naladění, ale i vaše tělo, orgány.

  

 

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů
       

Kontakt

Mgr. Hana Šmídová 

telefon - 737 121 258

email - a-kresba@seznam.cz