Automatická kresba

Kurzy automatické kresby vám otevřou skryté schopnosti, cestu ke zdraví a sebevědomí a nový pohled na svět.
Schopnost automatické kresby máme všichni ukrytu v sobě - jde jen o to, najít k ní cestu, otevřít správná dvířka.
Na kurzech v sobě objevíte dosud utajené schopnosti,  odnesete si svůj (mnozí první) automatický léčivý obrázek a nevšední zážitek. A také potkáte podobně naladěné lidi, jako jste sami.
 
Po zkušenostech z minulých kurzů vím, že automatické obrázky umí vytvořit opravdu každý .
Ve fotogalerii je několik prvních obrázků, které vytvořili účastníci kurzů přímo na místě nebo krátce po kurzu. Mezi nimi najdete i některé mé obrázky (jsou označené iniciálou HŠ).
 
Kurzy AK I. - V. organizuji jednodenní o víkendu, pro menší skupinky lidí (5 - 18 osob). 
Po absolvování úvodního kurzu můžete přijít  na pokračovací kurzy, na pořadí (tj. čísle kurzu) nezáleží. Můžete přijít na všechny, nebo si vybrat jen některé.

AK I. - úvodní kurz

meditace, uvolnění, sestup do hladiny alfa
vedení tužky, spojení s automatickou kresbou
uvolňovací kresba, čištění emocionálních bloků
pocitová kresba
kresba energetických léčivých a harmonizačních obrázků
 
V úvodním kurzu pro začátečníky se naučíte, jak v sobě schopnost AK probudit,  vnímat impuls v ruce, který vede tužku, spojit se svým podvědomím, pročistit své energie pomocí uvolňovací kresby, abyste poté mohli tvořit kouzelné harmonizační či léčivé obrázky. Až porovnáte své první čáry na papíře s posledním výtvorem na konci kurzu, budete (stejně jako i  já pokaždé;-) ) v úžasu a nadšení z toho, co ve vás dřímalo, aniž jste to tušili !

AK II. -  Čakrová kresba

 meditační kresba, pocitové obrázky
základní informace o čakrovém systému
kresba čaker (fyzické tělo)
harmonizace kresby čaker
návratná čakrovová kresba
možnosti harmonizace a čištění čakrového systému
čakrové energetické obrázky
základy aurogramu, současná a návratná kresba

AK III. - Vztahy

vztahové meditace (odpuštění, zodpovědnost, ochrana aj.) a meditační kresba
obrázek mé duše, situační obrázek, přitahovací kresba
partnerská energetická kresba
vztahová čakrová diagnostika, harmonizace
řeka života - náhled vývoje vztahu
vztahová "kytička"
jinové a jangové energie muže a ženy
vztahový Baumtest
možnosti harmonizace a změny vztahu
energetický vztahový obrázek

AK IV. - Diagnostická a testovací kresba

testovací procentuální kresba
práce s tabulkou vitamínů a minerálů
odpovědi ano/ne
hledání ztracených předmětů
testování příznivých a nepříznivých zón
testovací kresba pro sebe a pro jiné
harmonizační kresba
diagnostická zdravotní kresba a její možnosti  
možnosti harmonizace zdravotního stavu
testovací kresba - alternativní terapie jako součást léčby(např. EFT, kineziologie, rodinné konstelace, regresní terapie, terapie RUŠ, hypnoterapie, energetická harmonizace aj.)
časová osa v automatické kresbě

Po absolvování alespoň 3 libovolných kurzů AK obdržíte certifikát.

Automatické písmo (Channeling)

naladění do automatického proudu
očistné, sebepoznávací a napojovací meditace
pročištění informačního kanálu (písmem i kresbou)
rozdíl mezi intuitivním a automatickým písmem
spojení s osobními duchovními průvodci, vzkazy
propojení automatické kresby a písma
kvadrant života
roční a měsíční témata channelingem aj.
cyklické či párové vzkazy pro druhé
časté otázky k automartickému psaní

Automatická kresba a feng shui

Říkáte si: „Jak to spolu souvisí?“  
Úplně přirozeně.

Automatická kresba pracuje s energií – umí energii zakreslit (vyhledat, učit charakter, podobu, tendence) a také energii pročistit nebo posílit, propojit, nasměrovat apod., jinými slovy: dává velkou příležitost vytvořit soulad.  Feng shui je učení o energii, prostoru a harmonii. A tak můžete obojí snadno a elegantně propojit.

Na kurzu se naučíte, jak využít automatickou kresbu pro vyladění prostoru, sebe a svého záměru a svého života. Tvary, barvy, meditace, vlastní kresba a odpovědi na otázky – to vše vás posune na vaší cestě.

Kurz je určen začátečníkům i těm, kdo už automatickou kresbu používají.
Pro další souvislosti doporučuji kurzy Splněná přání a Automatická kresba.

Tělové svíce I.

 • Indikace a kontraindikace
 • použití na energetických bodech a  v místě potíží
 • mentální práce se svící - jak zesílit účinky
 • využití klasických přírodních svící
 • čistění a harmonizace čaker  čakrovými svícemi
 • použití archandělských, osobních a jiných aktivovaných svící
 • použití archandělských MAXI svící
 • svíce u dětí, těhotných, u zvířat

Absolventi obdrží certifikát I.

Tělové svíce II.

 • zkušenosti a poznatky z praxe po I. kurzu
 • reflexní body a meridiánové body pro svíčkování
 • použití esenciálních olejů u svící + aplikace olejů od různých výrobců
 • bylinky a čaje v kombinaci se svícemi
 • čištění prostoru MAXI svící
 • svíčkování na dálku a v zastoupení + Váš osobní dálkový symbol
 • využití automatické kresby u svíčkování - jednoduchý návod na souběžné čištění
 • karmické svíce a body pro uvolnění karmických bloků
 • tělové svíce k odstranění potíží uší - mapa bodů okolo ucha aj.
 • specifika ušních svící

Absolventi obdrží certifikát II.

Kyvadlo

 • Jak vybrat správné kyvadlo pro sebe
 • Vlastní řeč Vašeho kyvadla – jak se domluvit
 • Práce s tabulkami
 • Testování bez tabulek
 • Tvorba vlastních tabulek
 • Testování pro sebe a druhé, souhlas k testování
 • Odpovědi ano/ne a odpovědi v procentech
 • Měření energie v místnosti, bytu (zóny)
 • Měření energie u lidí: životní energie, energie těla, orgánů – oslabená či problémová místa, měření čaker aj. a porovnání s testováním automatickou kresbou
 • Praktické testování – vhodné potraviny, volba školy či práce, volba alternativních postupů (jaké se pro Vás hodí) a mnoho jiného
 • Etické zásady pro práci s kyvadlem
 • Základní pravidla u práce s kyvadlem (čas, místo, dotazy, pomůcky apod.

Kyvadlo, intenzívní minikurz  

Máte raději menší, komorní setkání než větší skupinu? Nevyhovují víkendové termíny? Uvítáte intenzivnější výuku v kratším čase a levněji? Pak vám bude vyhovovat páteční intenzívní kurz.  V malé skupince se Vám budu věnovat podle individuálních potřeb. Vyzkoušíte si všechny postupy jako v celodenním kurz. Naučíte se testovat odpovědi v procentech, odpovědi ano – ne, vybrat vhodnou volbu z několika možností (např. školu,  čaj, místo apod.), určit počet (dnů, dávkování, množství tekutin pro vás za den apod.), vyhledat příznivou a nepříznivou zónu v prostoru, otestovat čakry, oslabená místa na těle a mnoho dalšího. Součástí kurzu je i energetická harmonizace pro práci s kyvadle, a to pomocí metody EFT – takže můžete úplně vypustit obavy „co když mi to nepůjde", protože půjde.  :)

Harmonizace emocí I. - EFT

 • stručné vysvětlení principu EFT
 • praktické postupy, jak začít i rozvíjet EFT
 • jak najít hlavní téma a optimálně sestavit větu k ťukání
 • co dělat, když máte pocit, že vám EFT "nefunguje"
 • zákona rezonance - aneb proč dokonalá afirmace nestačí
 • jak využít sílu a vliv našich emocí v náš prospěch
 • jak čistit fyzické potíže
 • jak čistit emoční, psychickou zátěž
 • jaké zkratky v EFT použít
 • uvolněná přátelská atmosféra, leckdy i smích a skoro vždycky úžas
 • individuální přístup v malé skupince
 • možnost oťukat si některé vaše téma přímo na kurzu
 • bonus: odblokování závislosti na čokoládě, brambůrkách či jiných "nezbytných dobrotách" - vzorky s sebou

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí I."

Harmonizace emocí II. - EFT

 • zkušenosti s EFT, náměty, postřehy
 • práce s EFT v zastoupení
 • EFT na dálku
 • EFT pro děti
 • mentální pracovna - zásady používání
 • EFT a metoda Funkční princip
 • EFT a Sedona metoda
 • základy Faster EFT
 • využití automatické kresby pro EFT

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí II."

Andělský seminář

 • jak vnímat anděly a jak se s nimi spojit
 • s čím nám mohou pomoci
 • různé formy komunikace
 • andělské písmo
 • automatická kresba v andělských energiích
 • meditace s archanděly, léčení a kresba
 • archandělské svíčky - co nám říkají, jak mohou pomoci
 • osobní duchovní průvodci
 • andělské karty a vzkazy

Zrcadlo života I.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - klíč ke čtení "zrcadla"
 • řeka života - události a osoby v časové ose
 • naše silné stránky, dispozice, zdrojové události
 • propojení "bezpečné zóny" a rolí v životě
 • zvláštnní znaky v kresbě zrcadla
 • otisk energií v časové ose
 • barvy v "zrcadle života" a jak jim rozumět
 • emoce, zdraví, události v symbióze - co přinesly

Zrcadlo života II.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - téma dne
 • klíč k souvislostem nynějších událostí v pakua
 • symbolika polí pauka v zrcadle života
 • zvířata jako zrcadlo
 • strom předků
 • zděděný "poklad předků"
 • 6 oken - my a vztahy

Kvantová pastelka aneb Splněná přání

- kurz volně navazuje na AK, znalost AK není podmínkou
V tomto novém kurzu propojíte své vizualizace v meditacích s automatickou kresbou, postupy EFT, s kvantovou vlnou a základními pravidly pro aktivaci přání. Základem přání je práce se záměrem, s vaší osobní vibrací (kvantovým polem), s emočním nastavením. Ukážeme si, jak funguje vědomé i nevědomé objednávání a jak využít vibrační pole tvořivým způsobem.Vyzkoušíte si, co dělat, když se přání neplní. Pomocí postupů z EFT nasměrujete své přání do žádoucí emoční polohy a přes automatickou kresbu "zhmotníte" své přání prostřednictvím energií barev, tvorů a svých osobních energií.

Uzdravení ženské rodové linie

Skrze meditace, vizualizace, "duchovní pracovnu" a pomocí automatické kresby se podíváte na to, jaká rodová témata jsou připravena k uzdravení ve vaší ženské rodové linii. Společně projdeme procesy, ve kterých se dá do pohybu narovnání a uzdravení těchto energií. Tam, kde bude potřeba, vás provedu meditací individuálně. Jedná se o niterné procesy - proto se sejdete v menší skupince.

Pro úplnost doporučuji absolvovat i kurz "Uzdravení ženství - Tři ženy v nás" 

Uzdravení ženství - tři ženy v nás

Plná ženská energie, tedy vášeň, nespoutanost i něha, sebedůvěra, přitažlivost, odevzdání se, tvořivost, plynutí, intuitivní vnímavost, zdravé hranice a vnitřní rovnováha, z nás mohou vyzařovat tehdy, pokud máme v souladu své tři vnitřní ženy. Astrologicky jim odpovídají Venuše, Luna a Lilith.

 • Venuše je archetypem mladé ženy - milenky. Má v sobě něhu, laskavost, otevřenost k partnerovi, přináší milostné splynutí na úrovni duše i těla.
 • Luna je archetypem ženy - matky. Je vyživující, pečující, přijímající, chápavá, poskytuje bezpečnou náruč a přijetí.
 • Lilith (Černá Luna) je archetypem Bohyně - Matky i ženy - pokušitelky, svůdnice. Pomáhá nám přijmout "temnou ženskou stránku" - vše, co je ukryté, potlačované, odmítané v souvislosti s naší pudovostí. Lilith je naše nespoutanost, vášeň, tvořivost, divokost, naplnění i prázdnota.

Prostřednictvím meditací a automatické kresby se můžete spojit s každou vaší vnitřní ženou. Zjistíte, jak se v propojení cítíte, kde energie přirozeně plyne a kde stagnuje. Pomocí harmonizačních obrázků, transformačních vět a meditací se dají do pohybu procesy k vyrovnání, přijetí a propojení vašich tří ženských částí.

Uzdravení ženství - tři muži v nás v nás

Kurz navazuje na kurz Tři ženy v nás, je tedy určen pouze absolventům kurzu Uzdravení ženství -. Tři ženy v nás. V kurzu automatickou kresbou a meditacemi můžete nahlédnout, v jakém vztahu je vaše vnitřní žena s vnitřním mužem. Využijeme pro to archetypy tří planet.

 • Slunce. Představu je Muže - dárce života. Kde je slunce, tam je život. "Kam chodí slunce, tam nechodí lékař." Slunce můžeme vnímat jako otcovskou energii, jako muže-manžela (den), Lunu jako mateřskou (noc). Zlatá barva slunce byla výsadou králů a panovníků - symbolizuje moc, sílu, odvahu, důstojnost, ušlechtilost, zodpovědnost, důvěryhodnost, silnou vůli, ego.
 • Mars, energie "ohně a meče". Jeho ohnivá energie představuje sílu, boj, útočnost, ale i vášeň, sexualitu, plodnost, nespoutanou vůli. Mars vyzařuje sebevědomí, podmanivost, charisma. je silný, zdatný, výkonný, což mu umožnuje být hrdinou, vůdcem i výborným milovníkem. Marsovská energie k sobě vábí Venuši.
 • Merkur. Ten symbolizuje intelekt, pružné myšlení, duchovní činnosti. Je činorodý díky schopnosti využít své myšlenkové procesy, intelekt a komunikaci. Důvtip, obratnost v komunikaci, schopnost slovně vyjádřit  myšlenky a plány, diplomacie i mazanost, zaměřenost na cíl skrze slova a intelekt, i to je marsovská energie. Zároveň můžeme tento archetyp považovat za jakési přemostění mezi mužskou a ženskou energií.

Co vás tedy na kurzu Tři muži v nás čeká?

Nakreslíte si aktuální obrázky vašich vnitřních žen - Venuše, Luny a Lilith - a zároveň postupně přes meditace a automatickou kresbu vytvoříte obrázky svých tří vnitřních mužů, zharmonizujete a propojíte do jednoho obrázku. V závěru kurzu se ve svém kruhu podíváte na to, v jakém vztahu jsou vaše tři ženy s vaším vnitřním mužem. 

Uzdravení mužské rodové linie

Tento kurz je určen ženám a navazuje na Uzdravení ženské rodové linie. Se svým rodem jsme spojeni energeticko-informačním kanálem. A tudy k nám přicházejí všechny energie a informace obsažené v našem rodě, ve zkušenostech, myšlenkách, pocitech a životech zkouškách našich předků. Tak, kde je tato energie plynulá, průchozí, kde volně proudí, máme přístup k síle rodu, k jeho podpoře. Mnohdy však tam jsou bloky – strach, křivdy, neodpuštění, zklamání, tajnosti…. Prostřednictvím meditací a automatické kresby, ve spojení s vaším Vyšším já si můžete dané energie zprůchodnit, vyrovnat.

Pro ženu je stěžejní, prvotní mít přístup ke svému ženskému rodu, tedy mít kontakt s matčinou linií rodu, a čerpat od těchto žen podporu, lásku, energii. Zároveň je potřeba mít přístup i k energiím z otcova rodu. – to se potom projevuje zejména v našem partnerské, životě, ale i jinde. Tam, kde je v rodu mužská energie  nevyrovnaná, oslabená, nebo někde úplně chybí, můžeme vnést harmonii skrze meditace, meditační rituály a skrze automatickou kresbu.

Vnitřní dítě

Každý z nás, muži i ženy, uvnitř sebe máme naše vnitřní části, vnitřní ženu („trojjedinou“ – jako Lunu, Venuši a Lilith) a vnitřního muže (archetypy Slunce, Marse a Merkura). S těmi se setkáte na kurzech Tři ženy a Tři muži v nás. Patří k nim ještě naše vnitřní dítě.

Dítě samo o sobě potřebuje pro svůj vývoj tři důležité věci – lásku, přijetí a bezpeči. A potřebuje mít možnost projevovat se dětským způsobem, který je přiměřený jeho věku. Tedy hrát si, smát se, pobíhat, zlobit, objevovat nové – a to vše bezstarostně. Přibližně do deseti let děti, a to už od počátcích prenatálu, děti do sebe doslova nasávají vše, co se kolem nich děje – co kdo říká, co kdo cítí, jaké má kdo hodnoty a názory = pravdy o světě, jak kdo reaguje na lidi, na situace…. Tím „kdo“ jsou hlavně naši rodiče. Dítě přijímá jejich „pravdy“ podvědomě do sebe jako dané vzorce, programy. A tyto programy fungují jako náš podvědomý software, který nás pak v životě řídí, podle kterého fungujeme.

Z „užitečných programů“ čerpáme celý život. Věty jako: „To se ti povedlo – nakreslit, postavit….“, „Běžte si hrát.“, „Vidíš, jak jsi to zvládla sama/zvládl sám (se obléknout např.)“ , „Ty jsi moje milovaná holčička.“ se u dítěte spojí s příjemným pocitem (láskou, přijetím, bezpečím) – a v životě z nich pak čerpáme např. svoji sebedůvěru, pocit volnosti, lásku, tvořivost, odvahu….

Do podvědomí se však zapisují i programy, které nám v dospělosti neslouží, naopak nás omezují, brzdí. V momentě, kdy rodiče reagují chladně, bez lásky, ve vzteku, kdy kladou podmínky nebo příliš velké  nároky, kdy na nás přenášejí cizí nebo nepřiměřenou odpovědnost – tehdy dítě nemůže zareagovat spontánně, přirozeně, dětsky. Když nás rodiče nepodporují a nepřijímají, v dospělosti se to pak projeví třeba tím, že pochybujeme o sobě, o svých snech, schopnostech, o své síle, více se bojíme, neumíme projevit city, přání, nastavit si hranice, nevěříme si. Dítě totiž zaktivuje „obranný program“ – popře samo sebe a udělá ne to, co cítí a chce udělat přirozeně, co je s ním v souladu, ale udělá to, co chce rodič – aby si alespoň tak zachovalo jeho „lásku, přijetí a bezpečí“. Takto vniká přesvědčení „Lásku si musím zasloužit“, „Rodiče musím udělat šťastnými“, „Lepší je lhát, protože když řeknu pravdu, druzí mně zraní/odmítnou.“ , „Já nejsem důležitá, na prvním místě jsou ostatní“, „Nejsem dost dobrý/dobrá“ apod.

V dospělosti pak nastanou situace, které jsou podobné těm z dětství – emocionálně podobné. A my pak reagujeme ne jako dospělý muž nebo dospělá žena, ale jako zraněné dítě. Doslova jsme zaseklí, uvízlí např. ve věku pěti nebo sedmi let. U mnoha lidí vznikne v dětství syndrom „hodné holky“ a „hodného kluka“ – čistě z pudu sebezáchovy. A ve vztazích, v práci, ve zdraví se pak tyto vlivy projevují a brzdí nás.

Jak tedy uzdravit svoje zraněné vnitřní dítě?
Dát mu to, co jsme nedostali a co jsme potřebovali, když jsme byli malí. Lásku, pozornost, přijetí, pocit bezpečí.

Na kurzu se podíváte na to, co vaše vnitřní dítě potřebovalo, ukážeme si, jak se svým vnitřním dítětem komunikovat a jak narovnat a dosytit to, co dosud chybělo. Meditace, automatická kresba a technika EFT jsou k tomu dobrou cestou.

Energie živlů 

Dřevo - oheň- země - kov - voda. Ukážeme si, jak se jednotlivé živly projevují v našich činnostech, v jednání či snech, se kterými emocemi jsou spojené . Rádi se staráte o květiny, přesazujete, okopáváte? Dělá vám dobře procházka u vody mezi kopci nebo pohled na jezero v horách? Baví vás sekat trávník, užíváte si to? Všchny činnosti v kontaktu se živly o vás něco vypovídají. Zajímá vís, jak to máte?

V meditacích uvidíte, jaký vztah máte k jednotlivým živlům, v čem s vámi souzní, kdy vás brzdí a jak s nimi pracovat. Vyzkoušíte si a naučíte se, jak pomocí automatické kresby jednotlivé živly v nás harmonizovat, vyrovnat, uklidnit či podpořit. A v konstelačním (kvantovém) kruhu si postavíte všchny vaše živly tak, aby spolu co nejlépe ladily.

  

 

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů
       

Potvrzení akce

Před kurzem posílám e-mail s potvrzením o konání akce. Pokud Vám taková zpáva nepřijde nejpozději 3 dny před akcí, kontaktujte mne. Děkuji.

O kurzech

MÍSTO KONÁNÍ V PRAZE
Patium Zbraslav, Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav nebo - U Přístavu Zbraslav
Parkování bez zón v místě. MHD - bus ze Smíchovského nádraží jede 13 minut, linky 139, 390, 241, 318, 360 do zastávky Zbraslavské náměstí odsud 7 minut chůze k Patiu a 15 minut U Přístavu.

Ostatní města - adresa je u termínu kurzu
ČAS
10 - 16h  kurz Tělové svíce
10 - 17h ostatní kurzy
otevřeno 20 -30 minut předem

S SEBOU
Všechny kurzy - pití, blok na poznámky, příp. desky na certifikát
navíc:
Automatická kresba a písmo - volné listy A4 nebo blok, pastelky
Andělský seminář - volné listy A4 nebo blok, pastelky, zápalky
Tělové svíce - pinzetu, kelímek (od jogurtu stačí) či skleničku na uhašení svíce, zápalky
Olejomalba - oblečení na malování, zavařovací sklenici, krabici od banánů na transport obrazu

 

Kontakt

Mgr. Hana Šmídová 

telefon - 737 121 258

email - a-kresba@seznam.cz