Kurzy mimo Prahu pouze na vyžádání pro skupinku zájemců. Napište mi a domluvíme se na možnostech, děkuji. 

24.2. 2019 - Uzdravení ženství - Tři muži v nás v nás, Praha - nový termín

cena 1800 Kč, Praha Zbraslav - místo upřesním

Tři muži v nás

Každý v sobě neseme svou vnitřní ženu a vnitřního muže, tedy naši jinovou a jangovou část (o vnitřní ženě podrobněji v článku Uzdravení ženství - Tři ženy v nás). Tyto části v sobě mají jak muži, tak ženy. Prvním a hlavním pravzorem pro mužskou a ženskou energii jsou nám rodiče. Pokud je některý z rodičů nepřítomný nebo nedostupný (fyzicky nebo emocionálně), pak nám vzory těchto energií chybí a rozvíjejí se jen částečně. Pro ženu je prioritní být propojena se svou ženskou částí. Vnitřní žena, naše jinová část,  je spojena s něhou, láskou jemností, vášní, citem, péčí o druhé, s tvořivostí, intuicí, pochopením, s vnitřní pradávnou moudrostí. Je pro ni přirozené tvořit vztahy, soudržnost, spolupráci, plynout v čase, propojovat procesy, věci i lidi. Mužská, jangová energie, se vyznačuje rychlostí, silou, akcí, potřebou vyniknout, být první, nejlepší, bojovat, útočit, chránit, získat moc, vliv, úspěch, využít analytického myšlení. Zaměřuje se na celek (ženská energie zvládá detaily), na akce typu začátek - konec, v tom je podstata lovu, sportovního utkání apod. (oproti ženskému plynutí a nekonečnému prolínání se jedno v druhé, viz početí, porod péče o dítě) atd.

V kurzu automatickou kresbou a meditacemi můžete nahlédnout, v jakém vztahu je vaše vnitřní žena s vnitřním mužem. Využijeme pro to archetypy tří planet.

První z nich je Slunce. Představu je Muže - dárce života. Kde je slunce, tam je život. "Kam chodí slunce, tam nechodí lékař." Slunce můžeme vnímat jako otcovskou energii, jako muže-manžela (den), Lunu jako mateřskou (noc). Zlatá barva slunce byla výsadou králů a panovníků - symbolizuje moc, sílu, odvahu, důstojnost, ušlechtilost, zodpovědnost, důvěryhodnost, silnou vůli, ego.

Dalším archetypem mužské energie je Mars, energie "ohně a meče". Jeho ohnivá energie představuje sílu, boj, útočnost, ale i vášeň, sexualitu, plodnost, nespoutanou vůli. Mars vyzařuje sebevědomí, podmanivost, charisma. je silný, zdatný, výkonný, což mu umožnuje být hrdinou, vůdcem i výborným milovníkem. Marsovská energie k sobě vábí Venuši.

Třetím vnitřním archetypem  je Merkur. Ten symbolizuje intelekt, pružné myšlení, duchovní činnosti. Je činorodý díky schopnosti využít své myšlenkové procesy, intelekt a komunikaci. Důvtip, obratnost v komunikaci, schopnost slovně vyjádřit  myšlenky a plány, diplomacie i mazanost, zaměřenost na cíl skrze slova a intelekt, i to je marsovská energie. Zároveň můžeme tento archetyp považovat za jakési přemostění mezi mužskou a ženskou energií.

Co vás tedy na kurzu čeká?

Nakreslíte si aktuální obrázky vašich vnitřních žen - Venuše, Luny a Lilith - a zároveň postupně přes meditace a automatickou kresbu vytvoříte obrázky svých tří vnitřních mužů, zharmonizujete a propojíte do jednoho obrázku. V závěru kurzu se ve svém kruhu podíváte na to, v jakém vztahu jsou vaše tři ženy s vaším vnitřním mužem. A tak, jak bude dovoleno, projdete procesem zvědomení (uvidět, ucítit) a přijetí. Každá takovým tempem, intenzitou a tak daleko, nakolik to bude momentálně s vámi v souladu.

Vnitřní muž je spojen s výkonem, profesí, prací, výdejem energie. Tvoří i naše příležitosti. Úspěch v práci je zároveň určen vztahem k matce (Luna). A tak vyrovnáním ženské a mužské energie může dojít k uvolnění či posunu ve vaší pracovní oblasti.

Na vztahové rovině se vyrovnání mužské a ženské energie projeví nejprve ve vztahu sama k sobě a přeneseně potom i do dalších vztahů. Být si vědoma sama sebe, stát při sobě, pečovat o sebe - abych teprve potom mohla totéž nabídnout ostatním. Zároveň si lépe začnete uvědomovat, kdy jste v ženské energii a kdy v mužské,  a jak je využívat podle situace.

 

Další podrobnosti o způsobu objednání kurzu, o čase a místě konání si přečtěte v pravém sloupci

Změna termínů vyhrazena.

Přihlášky na kurzy

Souhlasím se zpracování osobních údajů dle GDPR

Před zasláním přihlášky prosím zadejte svůj e-mail zde:

Přihlášku s následujícími údaji zašlete na e-mail:
a-kresba@seznam.cz

  • Vaše celé jméno
  • termín a název kurzu
  • kontaktkní telefon
  • fakturační adresu

Pokud se Vám do 2-3 dnů neozvu, pošlete SMS či voleje 737121258. 
Na tentýž e-mail můžete zasílat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky apod.

Zasláním přihlášky souhlasíte s Obchodními podmínkami kurzů

Potvrzení akce

Před kurzem posílám e-mail s potvrzením o konání akce. Pokud Vám taková zpáva nepřijde nejpozději 3 dny před akcí, kontaktujte mne. Děkuji.

O kurzech

MÍSTO KONÁNÍ V PRAZE
Patium Zbraslav, Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav nebo - U Přístavu Zbraslav
Parkování bez zón v místě. MHD - bus ze Smíchovského nádraží jede 13 minut, linky 139, 390, 241, 318, 360 do zastávky Zbraslavské náměstí odsud 7 minut chůze k Patiu a 15 minut U Přístavu.

Ostatní města - adresa je u termínu kurzu
ČAS
10 - 16h  kurz Tělové svíce
10 - 17h ostatní kurzy
otevřeno 20 -30 minut předem

S SEBOU
Všechny kurzy - pití, blok na poznámky, příp. desky na certifikát
navíc:
Automatická kresba a písmo - volné listy A4 nebo blok, pastelky
Andělský seminář - volné listy A4 nebo blok, pastelky, zápalky
Tělové svíce - pinzetu, kelímek (od jogurtu stačí) či skleničku na uhašení svíce, zápalky
Olejomalba - oblečení na malování, zavařovací sklenici, krabici od banánů na transport obrazu