Jednou z možností automatické kresby je aurogram. Zakreslené barvy nepředstavují barvy aury doslova, ale zobrazují základní charakteristiku člověka – jeho zdravotní stav, imunitu, energii, emoce, intuici, jeho vztah k materiálním věcem a k duchovnu, jeho city a laskavost, pozitivní či negativní naladění, a celkovou ochranu.
 
Podle velikosti elipsy či podle tvarových odchylek lze v aurogramu číst ve zmiňovaných oblastech konkrétního člověka. Z partnerského aurogramu je možné usoudit, v čem se daná dvojice dobře shodne a kde mohou vznikat konflikty a problémy. Kresba může pomoci najít způsob řešení konfliktů.

Zpětný aurogram ukáže, jak vypadala situace před několika měsíci či roky - můžeme tak vidět vývoj. Navíc je možné energie ve zpětném aurogramu zharmonizovat automatickou kresbou (podobně jako u harmonizace čaker - viz dále).
 
Partnerský aurogram je možné využít jakýchkoli vztazích – partnerských, rodinných, přátelských, pracovních i jiných. (Dokonce je možné nakreslit aurogram i zvířátkům.) Kresbu aurogramu jsem převzala od paní Machkové, které vděčím za své spojení s automatickou kresbou. Zpočátku jsem používala aurogram tak, jak jsem se ho naučila.
 Časem mi do aurogramu začaly přicházet nové znaky a tvary, takže aurogram nyní ukáže mnohem více informací.
 
 
PŘÍKLAD ROZBORU:

slečna R., 22 let 

                                                       
 
 "Slečna R. je člověk spíš družnější než uzavřené povahy, optimisticky laděné.
Momentálně prožívá něco, co v ní probouzí určité těšení se či očekávání něčeho příjemného, nebo již probíhající radost či spokojenost ohledně nějaké situace či osoby - (oranžová - emoční prožívání).

Má také dostatek životní energie (červená - zde naskenovaná má nádech do fialova ), v níž má zdůrazněnou pravou stranu (červený puntík vpravo), což ukazuje, že část své energie výrazněji než jindy věnuje aktivitám (či teprve projektům), které mají spojitost s blízkou budoucností.

Vztah k hmotě (hnědá - zobrazují se zde finance, majetek, hmotné vazby či zabezpečení apod.) má vyrovnaný, a podle hnědého puntíku šikmo vpravo se dá usoudit, že ji čeká větší vydání/nebo jej již uskutečnila, které má spojeno s pozitivním záměrem či cílem.

Řekla bych, že nemá v tuto dobu žádné výrazné zdravotní obtíže (v kresbě není přítomna tmavozelená barva - barva vážné nemoci), má i dobře fungující imunitu (světle zelená).

Slečna R. je člověk s velmi dobře rozvinutou intuicí (fialová spirála) a duchovním založením (žlutá žlutá spirála), podle aurogramu to vypadá, že svou intuici dobře používá - i když se jí v poslední době mohly tu a tam vynořit chvilkami drobné pochybnosti, zda takto činí správně (fialová a žlutá spirálka jsou o něco níž, než je jejich nejvyšší pozice)
.
Zároveň se jedná o člověka laskavého, se srdcem na správném místě, je schopna velké lásky bez patetických póz (růžová spirálka).

V aurogramu není - možná zatím - přítomna tmavomodrá barva, která zastupuje vyšší duchovno., a také zde není černá, která prezentuje vědomě konané zlo.

Celý aurogram je pod silnou ochranou (světle modrá), navíc má v aurogramu přítomné 3 vyšší duchovní bytosti - průvodce, ochránce (může se jednat o osobní průvodce, anděl, archanděly a jiné světelné bytosti - světle modré "kytičky" v obalu aury) - řekla bych, že podporují a ochraňují její plány a záměry do budoucna a její životní energii v tomto ohledu.
Celkově je aurogram vyvážený, je z něho cítit soulad." 

KRESBA ČAKER

Čakry jsou energetická centra člověka. Souvisí s příslušnými tělesnými orgány, ale také s psychikou, s naším smýšlením a celkovým naladěním. V ideálním případě jsou čakry přiměřeně otevřené, rotují ve svém směru a fungují jako přijímač i vysílač energie. Vlivem stresu, negativních myšlenek či chybných vzorců smýšlení, vlivem zátěžové situace nebo v nemoci se jejich fungování mění – mohou být zúžené, zablokované, disharmonické, takže energie nemůže správně proudit. (Chcete-li se dovědět více, doporučuji Základní knihu o čakrách.)

Čakry lze harmonizovat např. pomocí Reiki či v kombinaci s drahými kameny. K harmonizaci je možné také využít meditace, energetické obrázky, některé masáže, ale i přírodu – energii slunce, vody, kamenů stromů ap.
Při harmonizaci čaker pomocí reiki je zajímavé zakreslit stav čaker před a poté po aplikaci reiki – „neviditelné“ se tak stává zřejmým – můžete jednoduše porovnat oba obrázky a vidět rozdíl, zlepšení.
 
 
 
Rozbor obrázku
Žena vlevo je velmi harmonická bytost, čakry má téměř ukázkové. Jsou optimálně otevřené, žena je dobře propojena se zemí i s vesmírem (odsud pocit zakotvenosti a jistoty vedení v životě). Ze stavu čaker lze vyčíst  tvořivost, spontánnost, sebejistotu, srdečnost, snadné vyjadřování a komunikaci, silnou intuici. Na úrovni srdeční čakry jsou vidět zbytky bolístek z předchozího vztahu, které se mohou občas objevovat v nynějším partnerství. Intuitivní čakra "třetího oka" se ještě může rozšířit.
Muž vpravo je uzavřenější, obává se některých věcí v budoucnu ("odvátá" základní čakra), je spíš pragmaticky a materialisticky založen (zdůrazněné spodní čakry). Lásku dává najevo méně a opatrně, což nevylučuje schopnost silného citu. Čakry ukazují pocit ohrožení (před ostatními je ve střehu, je citlivý na kritiku) a problémy v komunikaci. Rozvíjející se intuitivní vnímání muž zatím nevnímá. Chybí propojení s vesmírnými energiemi prostřednictvím korunní čakry - je proto orientován na vše, co si může ohmatat, spočítat, logicky odvodit. Na úrovni čakry srdce je vidět přetrvávající bolest, ublížení z minulosti, které přesahuje do současnosti a může tak citelněji "prosakovat" do současného vztahu a hlásit se o zpracování.
 
 
 Pro velký zájem je doba zhotovení rozboru nyní cca 3 týdny.