Automatická kresba

Kurzy automatické kresby vám otevřou skryté schopnosti, cestu ke zdraví a sebevědomí a nový pohled na svět.
Schopnost automatické kresby máme všichni ukrytu v sobě - jde jen o to, najít k ní cestu, otevřít správná dvířka.
Na kurzech v sobě objevíte dosud utajené schopnosti,  odnesete si svůj (mnozí první) automatický léčivý obrázek a nevšední zážitek. A také potkáte podobně naladěné lidi, jako jste sami.
 
Po zkušenostech z minulých kurzů vím, že automatické obrázky umí vytvořit opravdu každý .
Ve fotogalerii je několik prvních obrázků, které vytvořili účastníci kurzů přímo na místě nebo krátce po kurzu. Mezi nimi najdete i některé mé obrázky (jsou označené iniciálou HŠ).
 
Kurzy AK I. - V. organizuji jednodenní o víkendu, pro menší skupinky lidí (5 - 18 osob). 
Po absolvování úvodního kurzu můžete přijít  na pokračovací kurzy, na pořadí (tj. čísle kurzu) nezáleží. Můžete přijít na všechny, nebo si vybrat jen některé.

AK I. - úvodní kurz

meditace, uvolnění, sestup do hladiny alfa
vedení tužky, spojení s automatickou kresbou
uvolňovací kresba, čištění emocionálních bloků
pocitová kresba
kresba energetických léčivých a harmonizačních obrázků
 
V úvodním kurzu pro začátečníky se naučíte, jak v sobě schopnost AK probudit,  vnímat impuls v ruce, který vede tužku, spojit se svým podvědomím, pročistit své energie pomocí uvolňovací kresby, abyste poté mohli tvořit kouzelné harmonizační či léčivé obrázky. Až porovnáte své první čáry na papíře s posledním výtvorem na konci kurzu, budete (stejně jako i  já pokaždé;-) ) v úžasu a nadšení z toho, co ve vás dřímalo, aniž jste to tušili !

AK II. -  Čakrová kresba

 meditační kresba, pocitové obrázky
základní informace o čakrovém systému
kresba čaker (fyzické tělo)
harmonizace kresby čaker
návratná čakrovová kresba
možnosti harmonizace a čištění čakrového systému
čakrové energetické obrázky
základy aurogramu, současná a návratná kresba

AK III. - Vztahy

vztahové meditace (odpuštění, zodpovědnost, ochrana aj.) a meditační kresba
obrázek mé duše, situační obrázek, přitahovací kresba
partnerská energetická kresba
vztahová čakrová diagnostika, harmonizace
řeka života - náhled vývoje vztahu
vztahová "kytička"
jinové a jangové energie muže a ženy
vztahový Baumtest
možnosti harmonizace a změny vztahu
energetický vztahový obrázek

AK IV. - Diagnostická a testovací kresba

testovací procentuální kresba
práce s tabulkou vitamínů a minerálů
odpovědi ano/ne
hledání ztracených předmětů
testování příznivých a nepříznivých zón
testovací kresba pro sebe a pro jiné
harmonizační kresba
diagnostická zdravotní kresba a její možnosti  
možnosti harmonizace zdravotního stavu
testovací kresba - alternativní terapie jako součást léčby(např. EFT, kineziologie, rodinné konstelace, regresní terapie, terapie RUŠ, hypnoterapie, energetická harmonizace aj.)
časová osa v automatické kresbě

Po absolvování alespoň 3 libovolných kurzů AK obdržíte certifikát.

Automatické písmo (Channeling)

naladění do automatického proudu
očistné, sebepoznávací a napojovací meditace
pročištění informačního kanálu (písmem i kresbou)
rozdíl mezi intuitivním a automatickým písmem
spojení s osobními duchovními průvodci, vzkazy
propojení automatické kresby a písma
kvadrant života
roční a měsíční témata channelingem aj.
cyklické či párové vzkazy pro druhé
časté otázky k automartickému psaní

Automatická kresba a feng shui

Říkáte si: „Jak to spolu souvisí?“  
Úplně přirozeně.

Automatická kresba pracuje s energií – umí energii zakreslit (vyhledat, učit charakter, podobu, tendence) a také energii pročistit nebo posílit, propojit, nasměrovat apod., jinými slovy: dává velkou příležitost vytvořit soulad.  Feng shui je učení o energii, prostoru a harmonii. A tak můžete obojí snadno a elegantně propojit.

Na kurzu se naučíte, jak využít automatickou kresbu pro vyladění prostoru, sebe a svého záměru a svého života. Tvary, barvy, meditace, vlastní kresba a odpovědi na otázky – to vše vás posune na vaší cestě.

Kurz je určen začátečníkům i těm, kdo už automatickou kresbu používají.
Pro další souvislosti doporučuji kurzy Splněná přání a Automatická kresba.

Tělové svíce I.

 • Indikace a kontraindikace
 • použití na energetických bodech a  v místě potíží
 • mentální práce se svící - jak zesílit účinky
 • využití klasických přírodních svící
 • čistění a harmonizace čaker  čakrovými svícemi
 • použití archandělských, osobních a jiných aktivovaných svící
 • použití archandělských MAXI svící
 • svíce u dětí, těhotných, u zvířat

Absolventi obdrží certifikát I.

Tělové svíce II.

 • zkušenosti a poznatky z praxe po I. kurzu
 • reflexní body a meridiánové body pro svíčkování
 • použití esenciálních olejů u svící + aplikace olejů od různých výrobců
 • bylinky a čaje v kombinaci se svícemi
 • čištění prostoru MAXI svící
 • svíčkování na dálku a v zastoupení + Váš osobní dálkový symbol
 • využití automatické kresby u svíčkování - jednoduchý návod na souběžné čištění
 • karmické svíce a body pro uvolnění karmických bloků
 • tělové svíce k odstranění potíží uší - mapa bodů okolo ucha aj.
 • specifika ušních svící

Absolventi obdrží certifikát II.

Kyvadlo

 • Jak vybrat správné kyvadlo pro sebe
 • Vlastní řeč Vašeho kyvadla – jak se domluvit
 • Práce s tabulkami
 • Testování bez tabulek
 • Tvorba vlastních tabulek
 • Testování pro sebe a druhé, souhlas k testování
 • Odpovědi ano/ne a odpovědi v procentech
 • Měření energie v místnosti, bytu (zóny)
 • Měření energie u lidí: životní energie, energie těla, orgánů – oslabená či problémová místa, měření čaker aj. a porovnání s testováním automatickou kresbou
 • Praktické testování – vhodné potraviny, volba školy či práce, volba alternativních postupů (jaké se pro Vás hodí) a mnoho jiného
 • Etické zásady pro práci s kyvadlem
 • Základní pravidla u práce s kyvadlem (čas, místo, dotazy, pomůcky apod.

Kyvadlo, intenzívní minikurz  

Máte raději menší, komorní setkání než větší skupinu? Nevyhovují víkendové termíny? Uvítáte intenzivnější výuku v kratším čase a levněji? Pak vám bude vyhovovat páteční intenzívní kurz.  V malé skupince se Vám budu věnovat podle individuálních potřeb. Vyzkoušíte si všechny postupy jako v celodenním kurz. Naučíte se testovat odpovědi v procentech, odpovědi ano – ne, vybrat vhodnou volbu z několika možností (např. školu,  čaj, místo apod.), určit počet (dnů, dávkování, množství tekutin pro vás za den apod.), vyhledat příznivou a nepříznivou zónu v prostoru, otestovat čakry, oslabená místa na těle a mnoho dalšího. Součástí kurzu je i energetická harmonizace pro práci s kyvadle, a to pomocí metody EFT – takže můžete úplně vypustit obavy „co když mi to nepůjde", protože půjde.  :)

Harmonizace emocí I. - EFT

 • stručné vysvětlení principu EFT
 • praktické postupy, jak začít i rozvíjet EFT
 • jak najít hlavní téma a optimálně sestavit větu k ťukání
 • co dělat, když máte pocit, že vám EFT "nefunguje"
 • zákona rezonance - aneb proč dokonalá afirmace nestačí
 • jak využít sílu a vliv našich emocí v náš prospěch
 • jak čistit fyzické potíže
 • jak čistit emoční, psychickou zátěž
 • jaké zkratky v EFT použít
 • uvolněná přátelská atmosféra, leckdy i smích a skoro vždycky úžas
 • individuální přístup v malé skupince
 • možnost oťukat si některé vaše téma přímo na kurzu
 • bonus: odblokování závislosti na čokoládě, brambůrkách či jiných "nezbytných dobrotách" - vzorky s sebou

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí I."

Harmonizace emocí II. - EFT

 • zkušenosti s EFT, náměty, postřehy
 • práce s EFT v zastoupení
 • EFT na dálku
 • EFT pro děti
 • mentální pracovna - zásady používání
 • EFT a metoda Funkční princip
 • EFT a Sedona metoda
 • základy Faster EFT
 • využití automatické kresby pro EFT

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí II."

Andělský seminář

 • jak vnímat anděly a jak se s nimi spojit
 • s čím nám mohou pomoci
 • různé formy komunikace
 • andělské písmo
 • automatická kresba v andělských energiích
 • meditace s archanděly, léčení a kresba
 • archandělské svíčky - co nám říkají, jak mohou pomoci
 • osobní duchovní průvodci
 • andělské karty a vzkazy

Zrcadlo života I.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - klíč ke čtení "zrcadla"
 • řeka života - události a osoby v časové ose
 • naše silné stránky, dispozice, zdrojové události
 • propojení "bezpečné zóny" a rolí v životě
 • zvláštnní znaky v kresbě zrcadla
 • otisk energií v časové ose
 • barvy v "zrcadle života" a jak jim rozumět
 • emoce, zdraví, události v symbióze - co přinesly

Zrcadlo života II.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - téma dne
 • klíč k souvislostem nynějších událostí v pakua
 • symbolika polí pauka v zrcadle života
 • zvířata jako zrcadlo
 • strom předků
 • zděděný "poklad předků"
 • 6 oken - my a vztahy

Kvantová pastelka aneb Splněná přání

- kurz volně navazuje na AK, znalost AK není podmínkou
V tomto novém kurzu propojíte své vizualizace v meditacích s automatickou kresbou, postupy EFT, s kvantovou vlnou a základními pravidly pro aktivaci přání. Základem přání je práce se záměrem, s vaší osobní vibrací (kvantovým polem), s emočním nastavením. Ukážeme si, jak funguje vědomé i nevědomé objednávání a jak využít vibrační pole tvořivým způsobem.Vyzkoušíte si, co dělat, když se přání neplní. Pomocí postupů z EFT nasměrujete své přání do žádoucí emoční polohy a přes automatickou kresbu "zhmotníte" své přání prostřednictvím energií barev, tvorů a svých osobních energií.

Uzdravení ženství - tři ženy v nás

Plná ženská energie, tedy přitažlivost, něha, laskavá péče, sebedůvěra, zdravé hranice a vnitřní rovnováha z nás může vyzařovat tehdy, pokud máme v souladu své tři vnitřní ženy - astrologicky jim odpovídají Venuše, Luna a Lilith.

Venuše je archetypem mladé ženy-milenky, v ní je přítomná něha, laskavost, otevřenost partnerovi,  milostné splynutí na úrovni duše i těla. Luna je archetypem ženy-matky, ta je vyživující, pečující, přijímající, chápavá, poskytující bezpečnou náruč.. Lilith představuje archetyp Bohyně-Matky i ženu-pokušitelku, svůdnici. Pomáhá nám přijmou "temnou ženu v nás" - vše co je ukryto, potlačované, odmítané - pudovost, nespoutanost, vášeň, tvořivost, naplnění i prázdnota.

Prostřednictvím meditací a automatické kresby se spojíte každou touto vaší vnitřní ženou. Zjistíte, jak se v propojenís nimi cítíte, kde energie přirozeně plyne a kde stagnuje. Pomocí harmonizačních obrázků a meditací se dají do pohybu rpocesy k vyrovnání, přijetí a propojení všech vašich ženských energií.

Kurz je určen všem ženám, které cítí, že je toto téma oslovuje.Nemusíte automatickou kresbu umět. Kurz jsem sestavila tak, že je dostupný jak novým zájemcům, tak i těm, kteří automatickou kresbu už používají.  Kurz je určen pro menší skupinu cca 8 lidí.

Uzdravení ženské rodové linie

Skrze meditace, vizualizace, "duchovní pracovnu" a pomocí automatické kresby se podíváte na to, jaká rodová témata jsou připravena k uzdravení ve vaší ženské rodové linii. Společně projdeme procesy, ve kterých se dá do pohybu narovnání a uzdravení těchto energií. Tam, kde bude potřeba, vás provedu meditací individuálně. Jedná se o niterné procesy - proto se sejdete v menší skupince.

Pro úplnost doporučuji absolvovat také kurz "Uzdravení ženství - tři ženy v nás". Pořadí zvolte podle své potřeby.

Automatickou kresbu nemusíte umět, povedu vás. Kurz je určen všem, které cítíte, že vás toto téma přitahuje.

 

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů
       

Přihlášky na kurzy

Do přihlášky uveďte:

 • Vaše celé jméno
 • termín a název kurzu
 • kontaktkní telefon
 • fakturační adresu

Přihlášku zašlete na e-mail:
a-kresba@seznam.cz

Pokud se Vám do 2-3 dnů neozvu, pošlete SMS či voleje 737121258

Na tentýž e-mail můžete zasílat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky apod.

Potvrzení akce

Před kurzem posílám e-mail s potvrzením o konání akce. Pokud Vám taková zpáva nepřijde nejpozději 3 dny před akcí, kontaktujte mne. Děkuji.

O kurzech

MÍSTO KONÁNÍ V PRAZE

Patium Zbraslav, Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav 293/11 -
Parkování bez zón v místě. MHD - bus ze Smíchovského nádraží jede 13 minut, linky 139, 390, 241, 318, 360 do zastávky Zbraslavské náměstí a odsud 7 minut chůze k Patiu.

Po přihlášce  vám pošlu podrobné info ke kurzu e-mailem.

Ostatní města - adresa je u termínu kurzu

ČAS

10 - 16h  kurz Tělové svíce
10 - 17h ostatní kurzy
otevřeno 20 -30 minut předem

S SEBOU

Všechny kurzy - pití, přezůvky, blok na poznámky, příp. desky na certifikát
navíc:
Automatická kresba a písmo - volné listy A4 nebo blok, pastelky (lze zakoupit v místě)
Andělský seminář - volné listy A4 nebo blok, pastelky, zápalky
Tělové svíce - pinzetu, kelímek (od jogurtu stačí) či skleničku na uhašení svíce, zápalky
Olejomalba - oblečení na malování, zavařovací sklenici, krabici od banánů na transport obrazu

 

Kontakt

Mgr. Hana Šmídová 

telefon - 737 121 258

email - a-kresba@seznam.cz